Facebook

Instagram

McnopruttenFollow

Tarieven 2019

Lidmaatschap t/m 12 jaar € 100,-
Lidmaatschap vanaf 13 jaar € 150,-
Dagpasje t/m 12 jaar € 10,-
Dagpasje vanaf 13 jaar € 15,-
Dagpasje Quad & Zijspan € 20,-

 

HISTORIE MC NOP en het circuit “De Ruttense Brug”

In 1973 werd het terrein aan de Ruttenseweg ontdekt door een aantal crossers.
Dit terrein was een voormalige stortplaats van puin en andere zaken die vrijkwamen bij de aanleg van de A6. Er werd met een shovel een paadje geschoven en zo werd er daar enige jaren gereden.

Op 10 oktober 1975 werd er in samenspraak met de gemeente die het wild crossen in de gemeente wilde tegengaan besloten om een vereniging op te richten met de naam MOTORCLUB NOORDOOSTPOLDER (mc nop).

Op 4 maart 1977 zijn de statuten uitgeschreven.
Er werd begonnen met het houden van wedstrijden op het circuit en ook organiseerde MCNOP in de eind jaren 70 en begin jaren 80 grasbaan wedstrijden in nagenoeg alle dorpen van de gemeente Noordoostpolder maar ook in Swifterbant, Vollenhove en Biddinghuizen.

Ook werd er in 1977 met de bouw van een kantine en een jurygebouw begonnen. Deze waren geplaatst op het gedeelte van de baan waar nu het starthek ligt.
Er werd in die tijd nog gestart met een start elastiek, de start/finish lag toen nog 15 meter voor de voorste bocht waar je nu de baan opkomt.

In 1978 werd er in overleg met de gemeente die ons dit vroeg een bromfietsbaan aangelegd in het bos naast de crossbaan helemaal achterin, er werd een brug over de irrigatiesloot gemaakt.
Maar eigenlijk flopte dit vanaf het begin omdat er genoeg jongens waren die crosten met een brommer in polder maar om in Rutten te komen geen vervoer hadden omdat de meeste crossertjes jonger waren dan 16, dus hier hebben we eigenlijk geen aandacht meer aan besteed.

In de beginjaren 80 was er een enorme opkomst van jeugd die in de 80 cc reed, soms waren er wedstrijden waarin meer dan 100 deelnemers in de 80 cc dus die reden in series.
Ook de 125cc was volop aanwezig, er waren wedstrijden waar aan meer dan 240 coureurs aan deelnamen.

In 1981 is er een nieuw gebouw aangeschaft en die werd in 1985 overgeplaatst van het startterrein naar de huidige plaats van de kantine.

In 1982 kwam de fietscross in opkomst en verdween de 80 cc klasse als sneeuw voor de zon.

In 1988 werd door Diedi de Vries en Henk van Gerner een starthek gebouwd die tot op de dag van vandaag nog dienst doet tijdens wedstrijden.

Van 1987 tot en met 1996 werd er zeven keer een strandrace georganiseerd op het strand in Lemmer. Dit was een hele organisatie voor MC NOP maar werd wel beloont doordat er zeer veel deelnemers ware die deze happening wel zagen zitten.

Gemiddeld deden er ca. 300 coureurs mee aan deze wedstrijden en voor het publiek was het helemaal super omdat ze vanaf de dijk het hele parcours konden overzien en zagen daar de coureurs met hoge snelheid langs de waterkant gaan.
In de eerste jaren totdat de eerst tractor werd aangeschaft werd de baan slechts een keer of 6 per jaar gevlakt dankzij de hulp van de firma Mulder uit Tollebeek die dit voor ons belangeloos deed.

In 1994 werd de eerste tractor aangeschaft met een kilverbak zodat het vlakken nu in eigen beheer gedaan kon worden. Deze werden in de beginjaren opgeslagen in een container.

In 1995 is de huidige sproei installatie aangelegd om het stof tegen te gaan wat in die tijd een luxe was en MC NOP weer 1 van de eerste was die een dergelijke installatie had.
In ca. 72 uur continue graven met een gehuurde minikraan werd de ondergrondse tyleenslang voor de 5 sproeikanonnen aangelegd. Met die 5 sproeikanonnen kan het circuit in zijn geheel beregend worden. In de begintijd stond er een brandweerpomp die we hadden overgenomen van de brandweer uit Hasselt maar tegenwoordig staat er een grote dieselpomp met een capaciteit van 240.000 liter per uur

In 1996 is de romney loods geplaats om al het materiaal op te slaan.
Ook de wedstrijden gaan door in die jaren ook al zijn er jaren geweest met maar 40 deelnemers, maar sinds 1998 zit de motorcross weer aardig in de lift met 100 –1400 deelnemers per wedstrijd.

In het jaar 2002 is begonnen met de renovatie van het jurygebouw, deze is over de oude heen gebouwd en toen die klaar was is de oude afgebroken.
Gelijk daarachteraan is hetzelfde gebeurt met de kantine, in dezelfde aanpak er over heen te bouwen en daarna de oude kantine afbreken.
Deze renovatie is afgerond in december 2004.Tegenwoordig is de kantine voorzien van 3 zeer nette toiletten en een hele gezellige kantine waar een bakwand zorgt voor de hapjes maar natuurlijk ook voor de koffie en allerlei drankjes.

In 2003 zijn 2 tractoren aangeschaft van ruim 100 PK en een zelfrijdende kraan om de baan optimaal te preparen in eigen beheer.

In 2004 is een transpondersysteem aangelegd op het circuit om de rondetijden bij te houden, dit systeem is operationeel geworden tijdens wedstrijden in 2005 met groot succes bij zowel de rijders als bij de jury en tijdwaarneming. Ook in dit was MC NOP één van de eerste clubs die dit aanschafte in Nederland.

In 2006 is er door MC NOP een groot aantal dranghekken aangeschaft om het publiek zo veilig mogelijk te laten genieten van de motorcross.
Ook werd erin 2006 een wagenberging gerealiseerd achterop het circuit bij de romney loods zodat nu al het materiaal van MC NOP onder dak staat.

Begin 2007 werd de voorzitter Diedi de Vries gehuldigd door de gemeente Noordoostpolder als vrijwilliger van de het jaar. Ook werd er in 2007 de mobiele kraan op banden vervangen door een nieuwer exemplaar op rupsbanden zodat nu echt alles zelf gedaan kon worden.

Een grote klap kreeg de motorclub in augustus van dat jaar door het overlijden van één van de drijvende krachten achter MC NOP Henk van Gerner. Hij werd slechts 49 jaar oud.
Henk die samen met Diedi MC NOP heeft gemaakt tot wat die nu is, een bloeiende club met meer dan 160 leden. Daarna zette Diedi het werk voor de club voort tot op de dag vandaag. Tegenwoordig samen met Wim Smid.

In 2008  werd er een grote dumper aangeschaft om grond te verplaatsen op het circuit.
Ook werd er in 2008 een waterleiding aangelegd met de Hulp van de Fa. Kramer uit Urk en de vele leden die meehielpen om dit aan te leggen. Het water moest een afstand afleggen van ca. 1500 meter om bij de kantine te komen.


 
In 2010 is er een klepelmaaier aangeschaft om het terrein er verzorgt uit te laten zien met o.a. gemaaid gras

In 2010 werd één van de tractors compleet gereviseerd zodat die er nog jaren tegen aan kan.

In 2011 werd één van de oude tractors ingeruild voor een nieuwer type van ca. 145 Pk
Ook werd er in 2011 een reünie georganiseerd voor de oudste leden van de club uit de begintijd. Dit werd gedaan tijden de barbecue cross in 2011, er waren meer als 100 oud leden aanwezig op deze reünie en de sterke verhalen uit de begintijd gingen ruim over de tafel.

 


In 2012 werd een andere tractor ingeruild voor een moderner type van ca. 125 Pk zodat de tractors er allemaal weer jaren tegen aan kunnen dit ook dankzij het onderhoud dat altijd word gedaan door de Firma Bemu uit Marknesse. Ook in 2012 werden de 2 webcams operationeel zodat iedereen een live kan zien via de website hoe de baan er op dat moment bijligt. Hierin is MC NOP weer één van de voorlopers in Nederland.

Verder werd er in 2012 een finishboog aangeschaft dankzij de steun van Henk Robben van de Fa. Robben metaalrecycling uit Sneek. Deze boog siert het circuit tijdens de wedstrijden.


In 2013 is er een nieuwe container aangeschaft voor al het materiaal voor het startterrein o.a. voor het starthek en al de hulpmiddelen voor bij de start.
Ook werd er een gebruikte kilverbak die iets breder is als de oude beschikbaar gesteld door de Fa. Koop van de Wal uit Bant. Deze kilverbak word na een kleine aanpassing in de winter regelmatig gebruikt om de baan te prepareren.

De voorzitters van MC NOP zijn geweest:

Jac Oomen  Marknesse 1975 – 1978
Linse de  Vries Marknesse 1979 – 1982
Popko  Davids Nagele 1983 – 1984
Siep  Bangma Emmeloord 1985
Harry  Bangma Emmeloord 1986 – 1987
Jan Westerhuis  Emmeloord 1988 – 1990
Diedi de Vries Marknesse 1991 - 2017
Rene Wouters Ens 2018 - 


 

Bestuur

Bestuur MC NOP:
Voorzitter: Rene Wouters
Penningmeester:  Johan Boltjes
Secretaris: Bianca Knoppert

Algemene bestuursleden zijn:
Tom Habers (Baan Coördinator)
Patrick Mulder (Baan Coördinator)
Marianne Penninkhof ( Kantine Coördinator)
Dick Jochems (machineonderhoud)
Marinus Pipping

't Circuit

Het circuit van de "Ruttense Brug" in Rutten is 1250 meter lang en heeft als ondergrond een mix van zand en klei en is een snel en technisch circuit die zeer geschikt is voor zowel de geoefende en de beginnende rijder.

Om de basis technieken te leren van het motorcrossen is het een ideale baan voor zowel de grote als de kleine rijder.
Op een baan als deze in Rutten leert men gauw het gebruik van zowel de achter als de voorrem, dit in tegenstelling tot zware zandbanen waarbij het gebruik van de voorrem nauwelijks nodig is.

Het parc ferme en het startterrein bevinden zich direct nabij de kantine. Na de start kom je eerst door een shicane, om vervolgens een kleine springbult te nemen op weg naar een opstap. Dan ga je direct om de kap schuur heen naar opnieuw een opstap, met daar achter een scherpe bocht naar links. Daarna volgt een tafelbult, met daarachter een bocht naar rechts op naar alweer een tafelbult. Dan draai je linksaf met een mooi scrubbultje op naar een links afhangende bocht. Dan volgt er een aanloop omhoog om vervolgens de grote afstap de springen, op naar een kleine dubbelsprong. Daarna een bocht naar rechts met daarachter een springbult op weg naar de grote tafelbult van 25 meter lang. Dan volgt er een dubbele bocht naar links met de uitloop naar rechts, dan een bocht naar rechts met aan de binnenkant een klein afrem bultje, na 50 meter draai je dan weer het startterrein op voor een nieuwe ronde die erg veel cross plezier kan opleveren voor de geoefende en zeker ook voor de ongeoefende rijder of rijdster. 

Doordat er op het circuit zelf geen bomen staan of andere obstakels is op sommige plekken het gehele circuit te overzien wat zeker een plus is voor de toeschouwers maar ook voor de monteurs en helpers van de coureurs. Soms kom je ogen te kort!


 
Ook worden er jaarlijks  trainingsdagen georganiseerd door diverse trainers, op het circuit waarbij de meeste facetten van het motorcrossen aan de order komt zoals, conditietraining, zithouding, bochtentechniek, sprongtechniek en natuurlijk ook het onderhoud van de motor.
Deze ochtenden zijn altijd druk bezocht en men rijd in 2 groepen, beginners en gevorderden.
De trainingsdag begint om 08:30 uur 's morgens en duurt tot en met 12:45 uur, de meesten rijders rijden aan het einde van de ochtend een aantal seconden sneller als dat ze 's morgens zijn begonnen. Natuurlijk is het wel de kunst om het getrainde te blijven oefenen totdat je het echt goed onder de knie hebt.

In de agenda kunt u zien wanneer welke trainer wanneer een training geeft bij Mcnop.

  
 
Hierboven ziet u ook de altijd gezellige kantine van MC NOP, daar kunt u terecht voor een hapje en een drankje, ook is hier altijd de inschrijving voor de wedstrijden en de prijsuitreiking.
In de kantine kunt u terecht voor snacks zoals patat, frikandellen, hamburgers, tosti's enz.... ook voor een drankje zoals cola, 7-up, extran, sinas, fristi, chocomel enz.. en natuurlijk voor de kleintjes een zakje snoep of een ijsje.
Verder is de kantine voorzien van 3 zeer nette wc's die ook alle keren weer worden verzorgt en schoongemaakt.


 
Hierboven ziet u dat MC NOP beschikt over een sproei installatie om het stof tegen te gaan als dit er is. Een Pomp die ruim 240.000 liter per uur kan wegpompen, samen met 5 sproeikanonnen.
Op de achtergrond ziet U ook de Romney loods waar het materiaal en machines liggen opgeslagen. MC NOP kan alle voorkomende werkzaamheden in eigen beheer doen waar onder de baan lostrekken met een cultivator, de baan vlakken met een kilverbak en de baan stevig narollen.

Ook kan MC NOP de baan bijhouden en de diverse werkzaamheden uitvoeren met een eigen kraan en dumper zodat als de baan verandert word dit ook in eigen beheer word gedaan.
De baan word minstens 3x in de week gevlakt met een kilverbak zodat de baan er altijd tiptop in ligt.

In Memoriam Henk van Gerner

 

Na 25 jaar aanwezig te zijn geweest op circuit de Ruttense Brug is Henk van Gerner  op 2 augustus 2007 op 49 jarige leeftijd plotseling overleden.

Henk die samen met Diedi de club heeft gemaakt tot wat die nu is en er ongelofelijk veel tijd erin heeft gestopt, en door zijn technische kennis veel heeft betekend voor de club waar wij tot op de dag van vandaag nog plezier aan beleven.

HENK BEDANKT!! We zullen je nooit vergeten!!

 

 

De baan is gesloten